Rekvizīti


“Ilgtspējīgas attīstības fonds”
K.Valdemāra iela 147/2 -105, Rīga, LV 1013, Latvija
Reģ.Nr 40008089126
Swedbanka, HABALV2X
Konts: LV57HABA0551009635844
 
Ilgtspējīgas Attīstības Fonds (IAF) dibināts 2005.gada 11.martā