Noslēgts līgums par projekta „Imigrantu tiesības un integrācija veselības aprūpes un sociālā palīdzības jomā” īstenošanu

Nodibinājums „Ilgtspējīgas Attīstības Fonds” 28.04.2012. ir noslēdzis līgumu ar LR Kultūras ministriju kā Eiropas Trešo valstu valsts piederīgo integrācijas fonda vadošo iestādi Nr.IF/2010/1.1./30 par projekta „Imigrantu tiesības un integrācija veselības aprūpes un sociālā palīdzības jomā” īstenošanu.

Projekta mērķis ir veicināt trešo valstu valstpiederīgo integrāciju Latvijas sabiedrībā un informēt par iespējām saņemt sociālo un veselības aprūpi, atbilstoši esošajai likumdošanai, lai mazinātu nevienlīdzību un sociālo spriedzi sabiedrībā.
Continue reading

Imigrantu tiesības un integrācija veselības aprūpes un sociālā palīdzības jomā

Ilgtspējīgas Attīstības Fonds ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu realizē projektu „Imigrantu tiesības un integrācija veselības aprūpes un sociālā palīdzības jomā“.

Projekta mērķis ir sekmēt trešo valstu valstspiederīgo iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, īstenojot konsultējošus un izglītojošus pasākumus par iespējām saņemt sociālo un veselības aprūpi.

Continue reading