Informācija par projektu „Vinnija Pūka Skola”

Nodibinājums „Ilgtspējīgas Attīstības Fonds” ir noslēdzis līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu par  Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk – EEZ) finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO projektu programma” projekta „Dzīves prasmju un veselības veicināšanas skolas „Vinnija Pūka skola” izveide mazajiem pacientiem un viņu vecākiem, lai nodrošinātu hroniski slimo pacientu sociālās integrācijas un dzīves kvalitātes uzlabošanu”  īstenošanu. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Projektu realizē: Ilgtspējīgas Attīstības Fonds sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu. Projektu finansē Sabiedrības Integrācijas Fonds ar Rīgas Domes līdzfinansējumu.

Projekta ilgums: no 2014.gada septembra līdz 2016.gada aprīlim.

Projekta mērķis: nevalstiskā sektora aktivitātes paaugstināšana, veidojot hroniski slimo pacientu sociālās integrācijas un dzīves kvalitātes uzlabošanas sistēmu – apmācības programmu ”Vinnija Pūka skola” bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem.

Projektā paredzētās aktivitātes: pacientu informācijas centra un apmācību programmu  izstrāde bērniem ar hroniskām saslimšanām un viņu vecākiem.

–   „Vinnija Pūka skolas” nodarbības (20 nodarbības – reizi mēnesī, sestdienās) sadarbībā ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (turpmāk – BKUS) speciālistiem un RSU Sabiedrības veselības fakultātes studentiem, pacientiem un viņu vecākiem  par aktuālām  veselības veicināšanas un slimību profilakses tēmām:  traumatisma profilakse; prasmju attīstīšana personīgās higiēnas, drošības un veselīga dzīvesveida jomā; apmācība jaunajiem vecākiem par priekšlaicīgi dzimušo bērnu veselības aprūpi un veicināšanu; izglītojoši pasākumi vecākiem par atkarību izraisošo vielu kaitīgo ietekmi uz grūtnieces un augļa veselību; veselīgs uzturs bērniem, bērnu norūdīšana, fiziskās aktivitātes un drošība.

–  Informatīvu materiālu sagatavošana  un izplatīšana pacientiem, viņu vecākiem, tuviniekiem un citām procesā iesaistītām personām par  iespējām saņemt veselības aprūpes un sociālās palīdzības pakalpojumus, par veselības uzlabošanas iespējām, slimību profilaksi un to kā sadzīvot ar savu saslimšanu, par iespējamajiem atbalsta pakalpojumiem un pasākumiem, ko nodrošina  NVO sektors, t. sk.  pacientu biedrības.

–  BKUS un veselības centra Šarlote personāla kvalifikācijas paaugstināšana  saskarsmes jautājumos ar pacientiem, kā arī slimnīcas personāla apmācība veselības veicināšanas jomā – semināri, diskusijas, konsultācijas.

–  Publicitātes pasākumi, informācijas ievietošana mājas lapās: www.vesels.lv; www.iaf.lv; www.bkus.lv; www.veselsridzinieks.lv

Projekta kopējais finansējums: 54 000 EUR, no kuriem RD līdzfinansējums 5000 EUR.

Pirmā nodarbība: 2014. gada 4. oktobrī Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas telpās. Vecāki var ierasties kopā ar bērniem, jo lekciju laikā bērnus pieskatīs Vinnijs Pūks ar palīgiem.

Pieteikšanās: pa tālruni: 27597546 vai rakstot uz e-pastu: vinnijapukaskola@gmail.com

Būtiska loma sabiedrības veselības uzlabošanā un labklājības veicināšanā ir pacientu un viņu tuvinieku informēšanai par veselību ietekmējošiem faktoriem un slimību profilaksi, kā arī iespējām uzlabot savu veselību. Ģimenes valsts politikas pamatnostādnēs kā rīcības virzieni un uzdevumi definēti –  informēt topošos un jaunos vecākus par bērnu traumatisma profilakses jautājumiem; sekmēt informācijas pielāgošanu plašsaziņas līdzekļos ģimenes, bērnu un pusaudžu attīstības vajadzībām. Bieži vecākiem un bērniem nav pietiekošu zināšanu un izpratnes par slimības gaitu un veselības veicināšanas pasākumiem, trūkst nepieciešamo dzīvesprasmju. Neskatoties uz to, ka veselības aprūpes pakalpojumi – profilakse, diagnostika, ārstēšana ir valsts apmaksāti un pieejami bērniem, jāņem vērā, ka liela loma dzīves kvalitātes un pēctecīgas ārstēšanas un veselības uzlabošanas nodrošināšanā ir ģimenei.

Vecākiem, kuru bērniem tiek uzstādīta hroniska saslimšanas diagnoze, ir jāsaprot slimības cēloņi un gaita, lai spētu rūpēties par savu bērnu, kas vienlaikus ir liels psihoemocionāls pārdzīvojums un stress. Pirmajā mirklī saskaroties ar uzstādīto diagnozi un ārstniecības personu sniegto informāciju, vecāki (aizbildņi) vienkārši „nedzird” viņiem sniegto informāciju, „nesaprot” ieteikumus, „neorientējas” nepieciešamā atbalsta saņemšanas iespējās. Ārstniecības personām lielā noslogojuma un pacientu plūsmas dēļ bieži vien nav iespējas vairākkārt izskaidrot esošo situāciju (attiecībā uz bērnu šī informācija bieži vien ir nepieciešama ne tikai vecākiem, bet arī citiem ģimenes locekļiem).  Šajā situācijā ir būtiski, ka tiek sniegta kvalificēta palīdzība un uzskatāma  informācija par slimības gaitu, par iespējām sadzīvot ar hroniskām diagnozēm, kā sociāli adaptēties sabiedrībā un kas būtu jāmaina dzīvesveidā, lai maksimāli uzlabotu veselību un mazinātu slimības ietekmi uz veselības stāvokli un dzīves kvalitāti, lai spētu pilnvērtīgi rūpēties par savu bērnu veselības uzlabošanu un saglabāšanu, pilnvērtīgi izmantot veselības aprūpes un sociālās sfēras piedāvātos pakalpojumus un iespējas.

Šobrīd valsts veselības aprūpes budžetā šādiem pasākumiem un apmācību programmām nav paredzēti līdzekļi, tāpēc NVO sektora iesaistīšanās šajā darbā ir ļoti nozīmīga un sociāli atbildīga.

<