Projekta kopsavilkums / Project summary

finanse_realize

Projektu realizēja: Ilgtspējīgas Attīstības Fonds sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu un Bērnu Klīnisko Universitātes slimnīcu (BKUS). Projektu finansē Sabiedrības Integrācijas Fonds ar Rīgas Domes līdzfinansējumu.

Projekta ilgums: no 2014.gada septembra līdz 2016.gada aprīlim.

Projekta mērķis: nevalstiskā sektora aktivitātes paaugstināšana, veidojot hroniski slimo pacientu sociālās integrācijas un dzīves kvalitātes uzlabošanas sistēmu – apmācības programmu ”Vinnija Pūka skola” bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem.

Projekta unikalitāte: Projekts ir unikāls Latvijā, jo tajā vecākiem bija iespēja saņemt profesionālu informāciju no (BKUS speciālistiem – Latvijas labākajiem ārstiem un nozares profesionāļiem. Projekta “Vinnija Pūka skola” ietvaros tika radīta iespēju vecākiem ar bērniem kopīgi apmeklēt seminārus, jo tās koncepts paredzēja bērnu pieskatīšanu, sniedzot vecākiem iespēju saņemt atbildes uz saviem  jautājumiem par bērnu veselību, kuriem bieži neatrodas laiks ārstu  pieņemšanas  laikā. Vinnija Pūka skola ir tuvinājusi sabiedrību un veselības aprūpes speciālistus, mazinot vecāku bažas par bērnu veselību un sniedzot izsmeļošu informāciju par katru interesējošo tēmu. Nodarbību laikā bērnus pieskatīja Vinnijs Pūks ar draugiem – Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības fakultātes studentiem.

Projektā realizētās aktivitātes:

 • Izveidotas 10 apmācību programmas vecākiem par aktuālām veselības veicināšanas un slimību profilakses tēmām;
 • Novadītas 20 nodarbības (vismaz reizi mēnesī, sestdienā) vecākiem, sadarbībā ar BKUS speciālistiem, par sekojošām tēmām:
 • Alerģiskas saslimšanas bērniem
 • Liekā svara problēmas bērniem un uztura ieteikumi – novadīts divas reizes
 • Liekā svara korekcijas un rehabilitācijas iespējas bērniem – novadīts divas reizes
 • Astma un kā ar to sadzīvot? – novadīts divas reizes
 • Cukura diabēts un kā to atpazīt?
 • Ortopēdiskā veselība bērniem – novadīts divas reizes
 • Uztura bagātinātāju un vitamīnu lietošana bērniem – novadīts divas reizes
 • Pārtikas alerģijas bērniem – novadīts divas reizes
 • Vakcinācija, kāpēc tā ir būtiska? – novadīts divas reizes
 • Bērnu traumatisms un pirmās palīdzības sniegšana – novadīts trīs reizes
 • Sāpes bērniem – novadīts divas reizes
 • Atsevišķas nodarbības lielā pieprasījuma dēļ novadītas atkārtoti.
 • Projekta “Vinnija Pūka skola” ietvaros izdoti sekojoši 7 informatīvie materiāli, kopumā 50 000 eksemplāros:
 • Vecākiem par vakcināciju
 • Vecākiem par traumatismu
 • Vecākiem par pirmo palīdzību
 • Vecākiem par uzturu
 • Vecākiem par astmu
 • Vecākiem par lieko svaru bērniem
 • Vecākiem par alerģijām
 • Materiāli izplatīti vecākiem, speciālistiem un ārstniecības personām, tie sniedz profesionālu un uz pierādījumiem balstītu informāciju par dažādām veselības tēmām un iespējām veicināt bērnu un visas ģimenes veselību, par kārtību kādā saņemt valsts garantētos veselības aprūpes pakalpojumus. Tāpat materiāli satur informāciju par iespējamiem atbalsta pakalpojumiem un pasākumiem, ko nodrošina nevalstiskais sektors, pacientu biedrības.
 • BKUS un veselības centra Šarlote personāla kvalifikācijas paaugstināšana saskarsmes jautājumos ar pacientiem, kā arī slimnīcas personāla apmācība veselības veicināšanas jomā – izveidotas un novadītas 5 apmācību programmas ,kopā 144 dalībniekiem.
 • Publicitātes pasākumi : 2 preses konferences, sagatavotas un izsūtītas 10 preses relīzes, informācijas ievietošana mājas lapās: vesels.lv; www.iaf.lv; www.bkus.lv; www.veselsridzinieks.lv

Projektā aptvertā mērķauditorija: Projektu 20 semināru laikā kopā apmeklējuši gandrīz 900 apmeklētāji – vecāki ar bērniem., apmācīti 144 veselības aprūpes speciālisti

Aptaujājot Vinnija Pūka skolas apmeklētājus, saņemta sekojoša informācija:

 • 97% apmeklētāju novērtēja Vinnija Pūka skolu kā ļoti izdevušos un vēlētos, lai šāds projekts turpinātos.
 • 95% apmeklētāju ieteiktu vai ieteica Vinnija Pūka nodarbības arī saviem draugiem un paziņām.
 • 80% dalībnieku atbild, ka seminārā saņemtā informācija pilnībā atbilst ģimenes attīstības vajadzībām
 • 90% ir pilnībā apmierināti ar seminārā sniegto informāciju un varējuši rast atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem;
 • 95% uzskata, ka ieteiks Vinnija Pūka skolu saviem tuviniekiem un paziņām/draugiem;
 • 73% uzskata, ka seminārs uzlabojis komunikāciju starp veselības aprūpes speciālistiem un iedzīvotājiem, radījis papildus zināšanas par savām tiesībām un iespējām saņemt pakalpojumus noteiktajā kārtība;
 • 82% uzskata, ka arī bērnam ir bijis interesants Vinnija Pūka skolas apmeklējums

Projekta kopējais finansējums: 54 000 EUR, no kuriem Rīgas domes līdzfinansējums 5000 EUR.

Kontaktiem: Projekta “Vinnija Pūka skola” koordinatore Ineta Zīriņa 29460359,

e-pasts:vinnijapukaskola@gmail.com

 


 

Project realization: Sustainable Development Foundation in cooperation with Riga City council Welfare department and  University Clinical hospital for Children.

Project financed: Society Integration Foundation and co-financing by Riga City Council.

Duration of the project: From 2014.september till 2016. April.

 

Public health of population is one the most important indicator for sustainable development of every country. One of the main factors of good population health is knowledges about health promotion and disease prevention. Education of patients and their parents is needed in Latvia.

It is very important that parents understood causes of disease when their child had got diagnosis of some chronic disease. They need to be informed about all possible ways how to live with child diagnosis, how to increase quality of life of child who has some chronic disease. It is very stressful for both: child and parents, therefore it is very important that parents got answers to all their questions and worries.

Health status of new-borns and children (1-5 years) in Latvia is still below average indicators in EU.

Overall aim of the project was to promote development of welfare status of Latvian society and increase possibility to receive social and health care services accessibility, especially for families with children and social risk groups as well to strengthen human and democratic rights.

Specific goal of the project was to increase activity of NGOs sector by organizing training programme and school for parents and children with some chronic diseases and health problems “Vinnie Pooh School” in order to increase their knowledge about health promotion and disease prevention and increase their social integration in society.

There were following activities and results in the project:

–          Development of patient information centre and educational programmes (5) for families with children with some chronic diseases about health promotion and disease prevention, improvement of their quality of life and social integration in society and how to live with this chronic diseases.

–          Lectures and seminars of the School of Vinnie de Pooh (20 events, every month 1 Saturday) in cooperation with specialists from Children Hospital and Riga City Council Welfare Department and students from Riga Stradins University for parents with children about different health topics personal hygiene, prevention of trauma, accident, safety issues, health promotion, healthy nutrition for babies and children, breast feeding, drug prevention, physical activities etc. There were 856 participants in all seminars together.

–          Development and distribution of 7 informative materials (50000 pcs)  for patients and their parents about health care services, their rights to receive it, about health promotion and disease prevention, how to improve quality of life of chronic diseases patients, about possibilities to receive services which are provided by different NGOs in health care and social sector in Latvia.

–          Training of health care and social care personnel from State Children Hospital and Riga city Health centre Šarlote about interpersonal communication between service providers and their clients- families with children, health promotion and disease prevention etc. ( 5 seminars – 144 participants) ;

–          Publicity events, distribution of information in project partners web pages www.vesels.lv; www.iaf.lv;  www.bkus.lv; www.veseligsridzinieks.lv

 

During the project we had cooperate in project realisation with Riga Stradins University Public health faculty students in development of informative materials and campaigns for parents and their kids about health promotion and disease prevention as well as during seminars students took care about children playing with them while parents were in lectures. Students had worked as volunteers in our project.

In project we had as partner also Riga City Welfare department with their public health specialists as experts.

Results of the Project :

 

–          Created Project Steering Committee;

–          Developed Patient Information centre and 5 educational programmes for parents and their kids (patients) about different health topics;

–          Created the school of health promotion and life skills „School of Vinnie de Pooh „for parents and small patients ( 20 events, 856 participants);

–          Created, printed and distributed 7 informative materials (50000 pcs leaflets)

–          Developed and fulfilled 5 training seminars for health a care specialists from State Children Hospital and health centre Šarlote(5 seminars, 144 participants) ;

–          Prepared information about social integration and improvement of quality of life for chronic patients in following web pages:  www.vesels.lv; www.iaf.lv; www.bkus.lv; www.veseligsridzinieks.lv

 

–          Implemented surveys about Project activities for at least 70% of participants

–          Organised 2 press conferences, developed 10 press relises about Project activities and results

 

 

In future project organisers together with their partners Riga city council Welfare department are planning to continue project activities in Riga city and submit project proposal for funding to the Ministry of Health for EU social fund activities for health promotion programmes.

 

Target group of the project – families with child with some chronic health problems, were involved by information distributed through mass media, information about upcoming events, seminars was distributed throw Facebook page, www.vesels.lv; www.veseligsridzinieks.lv .Also information was distributed at University Clinical Children Hospital and also sent to Riga city council Education department and secondary schools and kindergartens.

Target group – health specialists were involved in cooperation with University Clinical Children hospital and Riga city health institutions. They were trained at facilities in Children hospital

Main benefits for target group of the project – families with children, were information about health promotion and disease prevention, where to get some more additional information and treatment if needed, they received free information materials etc.

Main benefits for health specialists were information how to work with families who has child with some chronic health problems, how to solve conflict situations, how to communicate with difficult patients etc. So they increase their knowledges about psychoemotional topics and communication skills.

<